سایت رسمی دانلود سریال دل ساخته منوچهر هادی tag:http://dellseries.ir 2020-04-01T01:43:52+01:00 mihanblog.com دانلود قسمت هشتم 8 سریال دل 2020-01-22T04:37:50+01:00 2020-01-22T04:37:50+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/13 دانلود قانونی دانلود قسمت هشتم 8 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت هشتم 8 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومانکلمه عبور فایل زیپ:NMLBEDAFUGZJXKH دانلود قسمت هشتم 8 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت هشتم 8 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت هشتم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان

کلمه عبور فایل زیپ:
NMLBEDAFUGZJXKH
]]>
دانلود قسمت هفتم 7 سریال دل 2020-01-15T13:38:24+01:00 2020-01-15T13:38:24+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/12 دانلود قانونی دانلود قسمت هفتم 7 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت هفتم 7 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومان دانلود قسمت هفتم 7 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت هفتم 7 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان

]]>
دانلود قسمت ششم 6 سریال دل 2020-01-08T07:43:45+01:00 2020-01-08T07:43:45+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/11 دانلود قانونی دانلود قسمت ششم 6 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت ششم 6 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومانکلمه عبور فایل زیپ:EMUZANDSVBJCPRLY دانلود قسمت ششم 6 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت ششم 6 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت ششم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان


کلمه عبور فایل زیپ:
EMUZANDSVBJCPRLY
]]>
دانلود قسمت پنجم 5 سریال دل 2020-01-01T10:04:48+01:00 2020-01-01T10:04:48+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/10 دانلود قانونی دانلود قسمت پنجم 5 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت پنجم 5 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومانآغاز فروش قسمت پنجم سریال دلhttps://upera.shop/f/bm4Dkmsfکلمه عبور فایل زیپ:UQXMZAHEGWPJCRBT دانلود قسمت پنجم 5 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت پنجم 5 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان

آغاز فروش قسمت پنجم سریال دل


https://upera.shop/f/bm4Dkmsf

کلمه عبور فایل زیپ:
UQXMZAHEGWPJCRBT
]]>
دانلود قسمت چهارم 4 سریال دل 2019-12-25T06:36:47+01:00 2019-12-25T06:36:47+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/9 دانلود قانونی دانلود قسمت چهارم 4 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت چهارم 4 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومانکلمه عبور فایل زیپ:ANTJLZBRWYFSPKCH دانلود قسمت چهارم 4 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت چهارم 4 سریال دل با حجم نیم بها
قسمت چهارم سریال مانکن

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت چهارم سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان

کلمه عبور فایل زیپ:
ANTJLZBRWYFSPKCH
]]>
دانلود قسمت سوم 3 سریال دل 2019-12-18T05:07:00+01:00 2019-12-18T05:07:00+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/8 دانلود قانونی دانلود قسمت سوم 3 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت سوم 3 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومان دانلود قسمت سوم 3 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت سوم 3 سریال دل با حجم نیم بها
دانلود قسمت سوم سریال دل

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان
]]>
دانلود قسمت دوم 2 سریال دل 2019-12-11T08:13:17+01:00 2019-12-11T08:13:17+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/6 دانلود قانونی دانلود قسمت دوم 2 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت دوم 2 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومان دانلود قسمت دوم 2 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت دوم 2 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان
]]>
دانلود قسمت اول 1 سریال دل 2019-12-04T04:56:01+01:00 2019-12-04T04:56:01+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/5 دانلود قانونی دانلود قسمت اول 1 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالیدانلود قسمت اول 1 سریال دل با حجم نیم بهادانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 4804000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 7204500 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 10805000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ6000 توماندانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray7000 تومان دانلود قسمت اول 1 سریال دل با لینک مستقیم و کیفیت عالی
دانلود قسمت اول 1 سریال دل با حجم نیم بها

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 480
4000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 720
4500 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080
5000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت 1080HQ
6000 تومان

دانلود قسمت اول سریال دل با کیفیت بلوری Bluray
7000 تومان
]]>
کوروش تهامی: موضوع سریال «دل» مرا حیرت‌زده کرد 2019-06-10T19:19:12+01:00 2019-06-10T19:19:12+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/4 دانلود قانونی کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت‌وگویی در خصوص فعالیت‌های اخیر خود در عرصه بازیگری گفت: در حال حاضر مشغول سریال نمایش خانگی "دل" به کارگردانی منوچهر هادی هستم. علاوه بر این سریال قرار است در یک اثر سینمایی به کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری به ایفای نقش بپردازم.وی سریال «دل» را نخستین تجربه خود در عرصه نمایش خانگی دانست و افزود: پیشتر در نمایش خانگی سریال آشوب را داشتم. البته آشوب فیلم سینمایی بود که به سریال تبدیل شد، اما سریال دل نخستین تجربه من در سریال شبکه نمایش خانگی به طور رسمی کوروش تهامی در سریال دل
کوروش تهامی بازیگر سینما و تلویزیون در گفت‌وگویی در خصوص فعالیت‌های اخیر خود در عرصه بازیگری گفت: در حال حاضر مشغول سریال نمایش خانگی "دل" به کارگردانی منوچهر هادی هستم. علاوه بر این سریال قرار است در یک اثر سینمایی به کارگردانی سید جلال دهقانی اشکذری به ایفای نقش بپردازم.

وی سریال «دل» را نخستین تجربه خود در عرصه نمایش خانگی دانست و افزود: پیشتر در نمایش خانگی سریال آشوب را داشتم. البته آشوب فیلم سینمایی بود که به سریال تبدیل شد، اما سریال دل نخستین تجربه من در سریال شبکه نمایش خانگی به طور رسمی است.

بازیگر فیلم "رگ خواب" درباره تجربه بازی در عرصه نمایش خانگی اضافه کرد: در عرصه نمایش خانگی برخی نیازهای بازیگر بهتر و در شرایط مناسب‌تری فراهم می‌شود و این عامل بخشی از نگرانی‌های بازیگر را کم می‌کند. این اولین تجربه من است اما از پیشتر دوستانم شنیده بودم که شرایط بازی در سریال‌های نمایش خانگی بسیار آرام‌تر است.

وی درباره نوع انتخاب سریال دل برای ایفای نقش تاکید کرد: فکر می‌کنم سریال دل کار عجیبی از آب در بیاید زیرا خود من در هنگام خواندن فیلمنامه از موضوعش حیرت کرده بودم. احساسم به من می‌گوید که سریال دل از همان اولین قسمت مخاطب را جذب می‌کند زیرا شروع بسیار خوبی دارد.
]]>
خلاصه داستان و بازیگران سریال عاشقانه دل 2019-04-28T07:44:05+01:00 2019-04-28T07:44:05+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/3 دانلود قانونی سریال دل که ابتدا قرار بود به تهیه کنندگی ایرج محمدی تولید شود ، اما با انصراف وی به تازگی جواد فرحانی که پیش‌تر تهیه‌کنندگی فصل ۱ و ۲ برنامه «خندوانه» را به عهده داشت، به عنوان تهیه‌کننده این سریال معرفی شده است و سریال تا پایان امسال با کارگردانی منوچهر هادی وارد مرحله تولید خواهد شد.سریال «دل» به نویسندگی بابک و میثم کایدان در شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع می‌شود.بابک کایدان پیش از این در گفت و گو با بانی فیلم عنوان کرده بود که تصویربرداری این سریال ۷ ماه و در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشو

سریال دل که ابتدا قرار بود به تهیه کنندگی ایرج محمدی تولید شود ، اما با انصراف وی به تازگی جواد فرحانی که پیش‌تر تهیه‌کنندگی فصل ۱ و ۲ برنامه «خندوانه» را به عهده داشت، به عنوان تهیه‌کننده این سریال معرفی شده است و سریال تا پایان امسال با کارگردانی منوچهر هادی وارد مرحله تولید خواهد شد.

سریال «دل» به نویسندگی بابک و میثم کایدان در شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع می‌شود.
بابک کایدان پیش از این در گفت و گو با بانی فیلم عنوان کرده بود که تصویربرداری این سریال ۷ ماه و در تهران و یکی از شهرهای شمالی کشور به طول خواهد انجامید. از این رو توزیع سریال به سال آینده موکول می شود و به دلیل استقبالی که مخاطبان از سریال های نمایش خانگی کرده اند، احتمالا پس از «ممنوعه» سریال «دل» توزیع خواهد شد.

خلاصه داستان سریال دل
قصه «دل» به کارگردانی منوچهر هادی در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است.داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و …

بازیگران سریال دل
حضور محمدرضا گلزار و محمدرضا فروتن در سریال به دلایلی منتفی شد و طبق شنیده های ما سعید راد و حامد بهداد جدیدترین بازیگرانی هستند که با این تیم به توافق رسیده و حضورشان قطعی شده است. همچنین ساره بیات دیگر بازیگر این سریال خواهد بود.
آخرین حضور بهداد در شبکه نمایش خانگی بازی در سریال «دندون طلا» به کارگردانی داوود میرباقری در سال ۹۴ بود و پیشتر در سریال‌های «کیمیا»، «آسمان من»،‌ «سقوط آزاد»، «یک مشت پر عقاب» و … برای تلویزیون به ایفای نقش پرداخته است.
لازم به ذکر است در دوره تهیه کننده پیشین محمدرضا گلزار، ساره بیات، یکتا ناصر و محمدرضا فروتن به عنوان بازیگران این سریال انتخاب شده بودند که از بین این بازیگرا تاکنون حضور ساره بیات قطعی شده است
]]>
بازیگر سریال « دل » منوچهر هادی مشخص شدند 2019-04-28T07:39:22+01:00 2019-04-28T07:39:22+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/2 دانلود قانونی در حالیکه این روزها سریال «دل» مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران را سپری می‌کند، افسانه بایگان و کوروش تهامی به جمع بازیگران این سریال پیوستند.قصه «دل» به کارگردانی منوچهر هادی در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و ...لوکیشن‌های این سریال ۲۸ قسمتی که در دو فصل ۱۴ قسمتی توزیع می‌شود، همگی در تهران است و بخش کوتاهی در شمال کشور مقابل دوربین می‌رود.حامد بهداد، ساره بیات، مهراوه شریفی‌نیا، سعید راد، افسانه بایگان، کوروش تها

در حالیکه این روزها سریال «دل» مراحل پیش تولید و انتخاب بازیگران را سپری می‌کند، افسانه بایگان و کوروش تهامی به جمع بازیگران این سریال پیوستند.

قصه «دل» به کارگردانی منوچهر هادی در زمان حال اتفاق می‌افتد و سریالی عاشقانه است. داستان سریال از این قرار است که بین دو نفر جدایی می‌افتد و ...

لوکیشن‌های این سریال ۲۸ قسمتی که در دو فصل ۱۴ قسمتی توزیع می‌شود، همگی در تهران است و بخش کوتاهی در شمال کشور مقابل دوربین می‌رود.

حامد بهداد، ساره بیات، مهراوه شریفی‌نیا، سعید راد، افسانه بایگان، کوروش تهامی، بیژن امکانیان و نسرین مقانلو .. از بازیگران این سریال هستند.

سریال «دل» به نویسندگی بابک و میثم کایدان در شبکه نمایش خانگی تولید و توزیع می‌شود.


]]>
آغاز تصویربرداری سریال «دل» تا پایان دی 2019-04-28T07:33:28+01:00 2019-04-28T07:33:28+01:00 tag:http://dellseries.ir/post/1 دانلود قانونی «بابک کایدان» نویسنده سریال «دل» در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، درباره نگارش سریال «دل» گفت: این روزها مشغول نگارش سریال «دل» به کارگردانی منوچهر هادی هستم و تاکنون ۲۰ قسمت از این سریال به نگارش درآمده است.وی درباره انتخاب بازیگران این سریال نیز بیان داشت: تعدادی از بازیگران نقش‌هایا صلی انتخاب شدند و تعدادی بازیگر هم داریم که هنوز قطعی نشده‌اند. نویسنده سریال «دلدادگان» با اشاره به قصه این سریال نیز گفت: این سریال قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکد

«بابک کایدان» نویسنده سریال «دل» در گفت‌وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس، درباره نگارش سریال «دل» گفت: این روزها مشغول نگارش سریال «دل» به کارگردانی منوچهر هادی هستم و تاکنون ۲۰ قسمت از این سریال به نگارش درآمده است.

وی درباره انتخاب بازیگران این سریال نیز بیان داشت: تعدادی از بازیگران نقش‌هایا صلی انتخاب شدند و تعدادی بازیگر هم داریم که هنوز قطعی نشده‌اند. 

نویسنده سریال «دلدادگان» با اشاره به قصه این سریال نیز گفت: این سریال قصه دو خانواده و دختر و پسری است که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. نوع نگارش و شخصیت‌پردازی این سریال به گونه‌ای است که نمی‌توان زیاد درباره شخصیت‌ها و قصه صحبت کرد و اینکه قهرمان اصلی داریم یا نه نیز به همین روال بستگی دارد.

وی درباره چرایی این موضوع اضافه کرد: قصه ما طوری به نگارش درآمده است که کوچکترین تعریفی، تمام قصه را لو می‌دهد و شخصیت‌هایمان پیچیدگی‌های خاصی دارند.

کایدان با اشاره به زمان کلید خوردن این سریال عنوان داشت: اگر طبق برنامه‌ریزی‌هایمان پیش رویم تا اواخر دی ماه این سریال مقابل دوربین خواهد رفت.
]]>